TẠI SAO HƠN 90% DOANH NGHIỆP STARTUP KHÔNG THỂ ĐÓN SINH NHẬT LẦN 2?

» Không chuẩn bị kiến thức trước khi khởi nghiệp.

» Không có một dự án, kế hoạch START-UP khả thi

» Thiếu tư duy lãnh đạo và quản trị

» Chọn sai phân khúc khách hàng, định giá vốn giá bán sản phẩm sai dẫn đến kinh doanh không hiệu quả

» Không biết cách chia lương thưởng dẫn đến không tuyển dụng và giữ được nhân sự tốt

» Không biết cách Truyền thông Marketing

» Không biết cách quản trị dòng tiền và nguồn vốn

Học viện CEO Thái Bình xin giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN GIÁM ĐỐC KHỞI NGHIỆP – CEO BEGINNER  

        VIDEO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Ai nên tham gia chương trình này

HỌC ĐỂ LÀM

Người có nhu cầu Khởi nghiệp

HỌC ĐỂ LÀM

Chủ doanh nghiệp nhỏ, lẻ

mục tiêu chương trình

» Giúp học viên xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp thành công bằng các công cụ kiểm soát cơ hội, nguồn lực, vận hành chi tiết

» Giúp học viên xây dựng được lộ trình phát triển doanh nghiệp để từng bước định vị tầm nhìn

» Giúp doanh nghiệp khởi nghiệp lựa chọn thời điểm tăng tốc trên cơ sở phân tích thông số

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

PHẦN I: TỔNG QUAN CEO BEGINNER

» Mục tiêu và chức năng của CEO Beginner

» Chương trình huấn luyện               

PHẦN II: TÌM SỰ KHÁC BIỆT

» Sản phẩm

» Thị trường

» Con người

» Quan hệ

» Tổng hợp sự khác biệt

PHẦN III: TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM

» Tinh thần thử nghiệm

» Xây dựng kế hoạch thử nghiệm

» CCSC là gì?

» Bài tập: Xây dựng CCSC sau thử nghiệm

» Phân tích tính khả thi của dự án

PHẦN IV: MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP TỐI GIẢN

» CCTC & Mô tả công việc.

» Luật chơi

» Lộ trình phát triển

PHẦN V: KẾ HOẠCH KINH DOANH

» Thế nào là kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp

» Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh

PHẦN VI: BẢNG CCSC

» Lập bảng CCSC triển khai

» Kiểm soát thông số CCSC

» Sử dụng CCSC            .

» Phương pháp tính tổng mức đầu tư

PHẦN VII: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

» Bảng phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

» Đóng gói tài liệu cổ đông                

PHẦN VIII: TRIỂN KHAI

» Quy trình tổ chức họp cổ đông

» Công tác chuẩn bị

» Công tác triển khai

NGƯỜI CHUYỂN GIAO

Ông Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.

» Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.

» Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung.

» “Khám và chữa bệnh” cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ LỚP HỌC

Cảm nhận của khách hàng