logo Tigobiz

4 KHÚC MẮC CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:

  • Chưa trả lời được chính xác doanh nghiệp sẽ đi về đâu trong 5 đến 10 năm tới.

  • Chưa thực sự yên tâm khi giao quyền cho cấp dưới đặc biệt là vấn đề tài chính.

  • Nguồn lực không bao giờ tiệm cận được với cơ hội phát triển, thiếu nguồn lực tài chính – con người khi có ý tưởng khả thi.

  • Bạn là chủ doanh nghiệp nhưng việc gì cũng đến tay, mất cân bằng cuộc sống, không có thời gian dành cho bản thân, gia đình và những đam mê khác.

Thấu hiểu nỗi đau của Chủ doanh nghiệp, Học viện CEO Thái Bình mang đến cho bạn giải pháp toàn diện mang tên “Chương trình chuyển giao CEO quản trị 4.0”

VIDEO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Ai nên tham gia chương trình này

HỌC ĐỂ LÀM

Giám Đốc Điều Hành

HỌC ĐỂ THẨM ĐỊNH VÀ PHỐI HỢP

Chủ tịch HĐQT

HỌC ĐỂ HIỂU,

THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP

Giám đốc chức năng
(CCO,CMO,CFO,CHRO)

mục tiêu chương trình

» Hệ tư tưởng: Xác định được sứ mệnh, tầm nhìn, đích đến của một CEO, Nắm được nguyên tắc, Quy luật để xây dựng và phát triển được hệ thống, sử dụng nhân sự, tạo ra doanh nghiệp vận hành tự động bằng trí tuệ của CEO

» Hệ tư duy: Hiểu và lựa chọn được mô hình kinh doanh phù hợp, Xác định được lộ trình phát triển, biết giao chức – giao quyền – giao tiền – giao trách nhiệm cho nhân sự, tạo ra luật chơi hấp dẫn và bộ công cụ để kiểm soát luật chơi, thu hút và giữ chân được nhân sự tốt để phát triển doanh nghiệp

» Hệ công cụ: Xây dựng được trọn bộ hệ thống công cụ đảm bảo tính kết nối từ chiến lược, mục tiêu kinh doanh xuống đến từng kế hoạch hành động của các phòng ban, vị trí nhân sự.

» Hệ vận hành: Biết cách triển khai công cụ vào hệ thống và vận hành thực tế tại Doanh nghiệp. CEO còn được đào tạo về các kỹ năng quản trị, quản lý, đặc biệt là nhận biết về con người và các kỹ năng dẫn dắt đội ngũ

» Hệ báo cáo: Biết cách xây dựng và ứng dụng hệ thống báo cáo mẫu cho từng phòng ban để kiểm soát hiệu quả công việc đến từng cá nhân

» Hệ sửa chữa: Học viện CEO Thái Bình luôn đồng hành cùng học viên giải quyết mọi vướng mắc khi áp dụng vào doanh nghiệp thông qua 24 chương trình review online và 4 chương trình review offline trong suốt quá trình 12 tháng

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

GIAI ĐOẠN 1

Giai đoạn 1

TIẾP NHẬN MỤC TIÊU CỦA CEO MÀ CHỦ TỊCH KÌ VỌNG

 • Tiếp nhận mục tiêu phát triển hệ thống
 • Tiếp nhận thông số hiệu quả hệ thống
 • Tiếp nhận quyền lợi cá nhân

TIẾP NHẬN DANH MỤC NGUỒN LỰC HIỆN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP

 • Tiếp nhận danh mục nguồn lực tài sản
 • Tiếp nhận danh mục hệ thống kinh doanh
 • Tiếp nhận danh mục tài chính
 • Tiếp nhận danh mục nhân sự
 • Tiếp nhận pháp lý Doanh nghiệp

XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH VỚI CHỦ TỊCH HĐQT

 • Xây dựng chiến lược cụ thể để đạt được mục tiêu chiến lược do Chủ tịch cung cấp
 • Xây dựng kế hoạch độc lập (Không sử dụng nguồn lực của Doanh nghiệp hiện đang vận hành)

THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH TRÊN HỆ THỐNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TRƯỚC KHI VẬN HÀNH CHÍNH THỨC

 • Triển khai kế hoạch kinh doanh
 • Triển khai phương thức tính thu nhập nhân sự
 • Triển khai và đào tạo kế hoạch giải ngân cho từng bộ phận
 • Điều chỉnh kế hoạch (nếu có)

PHÁT HÀNH VĂN BẢN HỆ THỐNG

 • Tiếp nhận chính thức hệ thống.
 • Hệ thống khoán của Chủ tịch cho CEO.
 • Hệ thống khoán của CEO cho trưởng bộ phận.
 • Hệ thống khoán của Trưởng bộ phận cho nhân sự.

VẬN HÀNH CỦA CEO

 • Tổ chức xây dựng kế hoạch và bảo vệ với Chủ tịch (nếu Chủ tịch yêu cầu)
 • Trực tiếp đào tạo nhân sự cấp cao
 • Quản trị hệ thống Trực tiếp đào tạo nhân sự cấp cao
GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN 2

VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG

 • Vai trò của Doanh nghiệp đối với khách hàng
 • Vai trò của Doanh nghiệp đối với người lao động
 • Vai trò của Doanh nghiệp đối với nhà đầu tư

VAI TRÒ CỦA BAN LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 • Tâm thức của Ban lãnh đạo đối với hình tướng Doanh nghiệp – Thương hiệu
 • Khát vọng của Ban lãnh đạo đối với quy mô Doanh nghiệp – Mô hình Kinh doanh
 • Năng lực của Ban lãnh đạo đối với vận hành Doanh nghiệp – Mô hình Quản trị

CÁC BƯỚC THIẾT KẾ DOANH NGHIỆP (IDEA)

 • Khách hàng mục tiêu và Sứ mệnh Doanh nghiệp
 • Sản phẩm/Dịch vụ và trải nghiệm khách hàng
 • Định giá Sản phẩm/Dịch vụ
 • Cấu trúc chi phí và hiệu quả điểm bán
 • Suất đầu tư và hiệu quả đầu tư/điểm bán
 • Mô hình Kinh doanh và mô hình Quản trị
 • Cấu trúc vốn và chiến lược tài chính
 • Đánh giá tính khả thi sau thiết kế Doanh nghiệp

XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP (CONCEPT + BUILD)

 • Danh mục, xây dựng nhận diện thương hiệu Doanh nghiệp.
 • Danh mục, xây dựng Hệ thống Kinh doanh và Luật nội bộ Doanh nghiệp.
 • Danh mục, xây dựng cấu trúc chi phí và Luật nội bộ Doanh nghiệp.
 • Danh mục, xây dựng hạng mục đầu tư và quy chế kiểm soát.
 • Danh mục, xây dựng cấu trúc nhân sự và Luật nội bộ Doanh nghiệp.
 • Danh mục, xây dựng hệ thống cấu trúc vốn và quy chế HĐQT.

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP THEO CƠ CHẾ KHOÁN (OPERATION)

 • Thẻ điểm cân bằng Doanh nghiệp – BSC (Balance Score Card)
 • Hệ thống điều khiển trung tâm Doanh nghiệp – CCSC (Center Control System of Company)
 • Thảo luận mục tiêu Doanh nghiệp và nội dung công việc trên hệ thống BSC và CCSC

CHUYỂN HOÁ DOANH NGHIỆP (SETUP)

 • Danh mục các đầu việc của CEO Master và chương trình huấn luyện Offline.
 • Danh mục các đầu việc của CEO Quản trị và hướng dẫn sử dụng chương trình huấn luyện Online.
 • Danh mục các đầu việc của CMO và hướng dẫn sử dụng chương trình huấn luyện Online.
 • Danh mục các đầu việc của CCO và hướng dẫn sử dụng chương trình huấn luyện Online.
 • Danh mục các đầu việc của CFO và hướng dẫn sử dụng chương trình huấn luyện Online.
 • Danh mục các đầu việc của CHRO và hướng dẫn sử dụng chương trình huấn luyện Online.

GIAO LƯU CÙNG HỌC VIÊN OFFLINE LẦN 2

 • Học viên hỏi, chuyên gia đáp
 • Chuyên gia tổng kết

NGƯỜI CHUYỂN GIAO

Ông Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.

» Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.

» Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung.

» “Khám và chữa bệnh” cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ LỚP HỌC

Cảm nhận của khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

English EN Vietnamese VI
0389.256.595