6 NỖI ĐAU CỦA HẦU HẾT CÁC GIÁM ĐỐC KINH DOANH VIỆT NAM

  • Không biết chọn minh chủ, khi làm việc bị thụ động theo ông chủ
  • Rất đông nhân viên nhưng bản thân vẫn phải là Best Sale để cứu chính mình
  • Thất bại trong việc xây dựng hệ thống Marketing & Bán hàng
  • Không tuyển được nhân viên giỏi
  • Không biết cách xây dựng hệ thống và quản lý hiệu quả làm việc của nhân sự cấp dưới
  • Tổ chức cuộc họp bị anh em phản đối mà chưa biết phải làm thế nào

Để giải quyết những vấn đề trên, không gì khác ngoài việc chính Giám đốc Kinh doanh bắt buộc phải thay đổi, tự nâng cao năng lực của bản thân. Đừng mong chờ doanh nghiệp thay đổi khi chính bản thân bạn không thay đổi.

Học viện CEO Thái Bình xin giới thiệu Chương trình chuyển giao GIÁM ĐỐC KINH DOANH CCO 

        VIDEO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Ai nên tham gia chương trình này

HỌC ĐỂ HIỂU VÀ THẨM ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT

HỌC ĐỂ LÀM

CEO quản trị, Giám đốc marketing

HỌC ĐỂ HIỂU VÀ PHỐI HỢP

Giám đốc chức năng (CCO,CPO,CFO,CHRO)

mục tiêu chương trình

» Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khoẻ bộ phận Kinh doanh thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong bộ phận.

» Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá bộ phận kinh doanh từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.

» Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của bộ phận kinh doanh để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.

» Hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc.

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

GIAI ĐOẠN I: CHUYỂN GIAO ONLINE

» Sơ đồ cấu trúc và chức năng của từng bộ phận trong doanh nghiệp

» Nhiệm vụ của 1 Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

» Các khái niệm về chi phí, hạn mức tài chính, hạn mức chính sách kinh doanh để chuẩn bị xây dựng cơ chế khoán

» Bảng điều khiển trung tâm hệ thống kinh doanh (CCSD)

» Xây dựng hẹn mức tài chính tại doanh nghiệp của học viên để chuẩn bị cho cơ chế khoán

» Bảng điều khiển hệ thống nhân sự vận hành theo chiến lược của doanh nghiệp (CCSP)

» Vai trò của từng phòng ban trong Bộ phận kinh doanh đối với tâm lý khách hàng

» Phương pháp định giá sản phẩm

» Mô hình phòng truyền thông

» Mô hình phòng Marketing

» Mô hình kênh phân phối bán lẻ

» Mô hình kênh phân phối đại lý

» Quy trình tiếp nhận và đào tạo nhân viên mới trong bộ phận.

PHẦN II: TƯ DUY TRONG VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

» Phân tích thói quen tư duy của con người để chuẩn bị cho phương án phỏng vấn và sử dụng nhân sự.

» Phỏng vấn tuyển dụng.

» Hệ thống báo cáo mẫu.

» Quy trình họp giao ban.

» Phương pháp định giá doanh nghiệp và huy động vốn.

» Toạ đàm các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp và giải pháp.

» Mô hình quản trị và cấu trúc vốn.

» Gala tổng kết và trao chứng chỉ.

NGƯỜI CHUYỂN GIAO

Ông Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.

» Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.

» Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung.

» “Khám và chữa bệnh” cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ LỚP HỌC

Cảm nhận của khách hàng