8 NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA MỘT GIÁM ĐỐC MARKETING

  • Nhận sứ mệnh; Sản phẩm
  • Xác định khách hàng mục tiêu
  • Xây dựng kịch bản trải nghiệm khách hàng
  • Xây dựng danh mục đóng gói công cụ trải nghiệm cho khách hàng và hệ thống kênh truyền thông
  • Tổ chức bộ máy nhân sự, chính sách nhân sự triển khai đóng gói
  • Tổ chức thực hiện đóng concept và build công cụ theo kế hoạch, tiến độ, định mức chi phí, nghiệm thu
  • Tổ chức kiểm soát chất lượng trải nghiệm của khách hàng
  • Điều chỉnh hệ thống và tinh chỉnh hệ thống

Vậy làm thế nào để XÂY DỰNG ĐƯỢC HỆ THỐNG GỌI VỐN làm cho các nhà đầu tư phải khuất phục?

Học viện CEO Thái Bình xin giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH “GIÁM ĐỐC MARKETING”

VIDEO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Ai nên tham gia chương trình này

HỌC ĐỂ THẨM ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT

HỌC ĐỂ HIỂU VÀ PHỐI HỢP

Giám Đốc Điều Hành

HỌC ĐỂ LÀM HIỆU QUẢ

Giám Đốc Marketing,

Giám Đốc Kinh Doanh

mục tiêu chương trình

» Xây dựng được kịch bản trải nghiệm khách hàng và cách tổ chức thực hiện, cung ứng sản phẩm dịch vụ theo đúng kịch bản trải nghiệm.

» Xây dựng mô hình marketing dựa trên tình hình thực tế của ngành hàng, thị trường và nguồn lực của doanh nghiệp.

» Xây dựng được CCTC, định biên nhân sự và lập kế hoạch Marketing dựa trên đề bài của doanh nghiệp.

» Vận hành và điều chỉnh phòng marketing nhằm đạt được hiệu quả của doanh nghiệp bằng hệ thống các chỉ số phân tích.

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

CHƯƠNG I: TIẾP NHẬN MỤC TIÊU TỪ CHỦ TỊCH

» Tiếp nhận nội dung để xây dựng trải nghiệm khách hàng.

» Tiếp nhận nguồn lực triển khai

» Tiếp nhận nguồn lợi cá nhân

CHƯƠNG II: TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC HIỆN CÓ TỪ DOANH NGHIỆP

» Tiếp nhận sản phầm (nếu có).

» Tiếp nhận cơ sở vật chất.

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG Ý TƯỞNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

» Khảo sát sản phẩm

» Khảo sát dịch vụ

» Bảo vệ ý tưởng kịch bản trải nghiệm khách hàng với Ban Lãnh đạo

CHƯƠNG IV: ĐÓNG GÓI CONCEPT TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

» Lập kế hoạch triển khai Concept

» Triển khai đóng gói Concept

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC TRIỂN KHAI BUILD CONCEPT

» Lập kế hoạch Build Concept.

» Triển khai Build Concept.   

CHƯƠNG VI: ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO

» Đào tạo và chuyển giao hệ thống trải nghiệm khách hàng

CHƯƠNG VII: ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG SAU TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

» Chăm sóc khách hàng.

» Đo lường tỉ lệ khách hàng mua lại.

CHƯƠNG VIII: TINH CHỈNH LIÊN TỤC TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

» Điều chỉnh trải nghiệm

» Tổ chức thực hiện điều chỉnh trải nghiệm

NGƯỜI CHUYỂN GIAO

100% chương trình được biên soạn và huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding cùng các cộng sự.

Ông Ngô Minh Tuấn là:

  • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.
  • Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.
  • Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung.
  • “Khám và chữa bệnh” cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.
  • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Shark Group.
  • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Building Store.
  • TOP 10 Doanh nhân Trí thức Việt.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ LỚP HỌC

Cảm nhận của khách hàng