TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN CÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH?

» Tiếp nhận mục tiêu của doanh nghiệp: mục tiêu doanh thu, hạn mức chi phí tổng, hạn mức lợi nhuận, kiểm soát toàn bộ dòng tiền, hạn mức công nợ, hạn mức tồn kho, đánh giá được doanh nghiệp

» Xây dựng hạn mức chi phí phòng ban

» Xây dựng hệ thống quy chế luật đối với việc chi tiêu tài chính

» Chuyển giao luật chơi cho các bộ phận trong DN để giúp họ hiểu về tài chính như mình để chi tiêu đúng hạn mức, định mức

» Đo được toàn bộ doanh thu về, hạn mức chi phí… hàng tuần, hàng tháng, hàng năm

» Cấu trúc vốn để mở rộng doanh nghiệp

» Để giải quyết những vấn đề trên, không gì khác ngoài việc chính Giám đốc Kinh doanh bắt buộc phải thay đổi, tự nâng cao năng lực của bản thân. Đừng mong chờ doanh nghiệp thay đổi khi chính bản thân bạn không thay đổi.

Học viện CEO Thái Bình sẽ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp bạn với chương trình mang tên “GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP”

        VIDEO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Ai nên tham gia chương trình này

HỌC ĐỂ HIỂU VÀ THẨM ĐỊNH

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Nhà đầu tư

HỌC ĐỂ LÀM

Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng

HỌC ĐỂ BIẾT VÀ PHỐI HỢP

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Nhà đầu tư

mục tiêu chương trình

» Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khoẻ bộ phận tài chính – kế toán thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong bộ phận

» Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá bộ phận Tài chính từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.

» Khoán thực hiện văn hoá doanh nghiệp và bộ phận Tài chính – Kế toán, khoán theo khối lượng công quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.

» Kế toán chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hoá đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.

» Học viên có tư duy tổ chức bộ phận Tài chính – Kế toán đảm bảo kiểm soát rủi ro về tài chính và bảo mật của hệ thống.

» Và quan trọng hơn cả, chương trình chuyển giao hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và doanh nghiệp.

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

GIAI ĐOẠN I: CHUYỂN GIAO ONLINE

» Tổng quan về khoá học

» Nhiệm vụ của 1 Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

» Các khái niệm căn bản về tài chính: Hệ thống khái niệm tài chính của doanh nghiệp, phòng ban để định khoản.

» Thẻ điểm cân bằng trong doanh nghiệp (BSC)

» Bảng điều khiển trung tâm doanh nghiệp (CCSC)

» Xây dựng hạn mức tài chính tại doanh nghiệp của học viên để chuẩn bị cho cơ chế khoán

» Triển khai cơ chế khoán tại doanh nghiệp.

» Bảng điều khiển hệ thống trung tâm phòng tài chính – kế toán (CCSD)

» Cơ cấu tổ chức và luồng công việc trong phòng Tài chính – Kế toán

» Cơ cấu tổ chức và luồng công việc trong phòng tài chính – kế toán cho từng mô hình doanh nghiệp: Sản xuất, Dịch vụ, Thương mại, Dự án đầu tư.

» Xây dựng chính sách cho nhân viên phòng Tài chính – kế toán bằng công cụ CCSP và KPIs

» Hệ thống báo cáo nội  phòng Tài chính – Kế toán và phương pháp lưu tài liệu đảm bảo tính kế thừa và đủ thông số cho CEO phân tích quản trị.

» Hệ thống báo cáo mẫu cho CEO và Hội đồng Quản trị.

» Quy trình kiểm soát tài chính doanh nghiệp thông qua hạn mức, kế hoạch để doanh nghiệp vận hành chuyên nghiệp.

» Kỹ năng đào tạo nhân viên để định khoản đúng, kiểm soát hạn mức đúng, chịu trách nhiệm với các chỉ tiêu hạn mức mà doanh nghiệp đưa ra.

» Quy trình tiếp nhận và đào tạo nhân viên mới trong bộ phận Tài chính – Kế toán

» Hướng dẫn các phần mềm kế toán: Ưu điểm và Nhược điểm

GIAI ĐOẠN II: CHUYỂN GIAO OFFLINE

» Phân tích thói quen tư duy của con người để chuẩn bị cho phương án phỏng vấn và sử dụng người.

» Phỏng vấn tuyển dụng

» Hệ thống báo cáo mẫu.

» Quy trình họp giao ban

» Phương pháp định giá doanh nghiệp và huy động vốn.

» Toạ đàm các vấn đề tồn  của doanh nghiệp và giải pháp.

» Gala tổng kết và trao chứng chỉ.

NGƯỜI CHUYỂN GIAO

Ông Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.

» Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.

» Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung.

» “Khám và chữa bệnh” cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ LỚP HỌC

Cảm nhận của khách hàng