logo Tigobiz

CCSC điều khiển toàn bộ hoạt động doanh nghiệp thông qua tài chính, giúp bạn biết rõ bạn làm bao nhiêu tiền, tiêu đi mất bao nhiêu và bạn còn lợi nhuận bao nhiêu. Đó chính là lý do CCSC được gọi là bộ điều khiển sức khoẻ trung tâm doanh nghiệp.

Những yếu tố trong CCSC – Bảng điều khiển sức khoẻ trung tâm doanh nghiệp

Trong bảng CCSC gồm một số yếu tố sau:

  • Doanh số: Là số hàng hóa bán ra nhân với giá niêm yết.
  • Chiết khấu thương mại: Là hạn mức chiết khấu cho hệ thống bán hàng trung gian: như đại lý, chi nhánh, người giới thiệu,…
  • Doanh thu: Là giá bán thực tế của công ty cho khách hàng hoặc hệ thống trung gian (Doanh thu = Doanh số – Chiết khấu thương mại).
  • Doanh thu phát sinh: Là số tiền doanh nghiệp lấy về trước.
  • Công nợ phát sinh: Là số tiền khách hàng nợ lại khi mua hàng.
  • Công nợ phải thu: Là số tiền công nợ đến hạn phải thu của khách hàng.

Tiền về: Là số tiền mặt (hoặc tương đương) thu về.

CCSC - bảng điều khiển sức khoẻ trung tâm của doanh nghiệp

Ví dụ khi bạn bán được một đơn hàng 1 tỷ, chiết khấu thương mại 30% thì bạn sẽ có doanh thu 700 triệu.

Tuy nhiên có doanh thu nhưng chưa chắc bạn có thể lấy được tiền về, bạn lấy 500 triệu về trước thì bạn có doanh thu phát sinh là 500 triệu.

Sau đó công nợ phát sinh của khách hàng là 200 triệu, vậy thì tháng sau bạn sẽ phải thu của khách hàng là 200 triệu (nếu chu kỳ công nợ của bạn cho nợ 1 tháng).

Sau đó bạn ra được dòng tiền về = Công nợ phải thu + Doanh thu phát sinh

Để một doanh nghiệp hoạt động, có tiền về sẽ phải có chi phí ra. Các khoản chi phí đó là:

Chi phí cho hoạt động: chi phí trong từng phòng sẽ có chi phí lương thưởng, chi phí vận hành, chi phí nghiệp vụ. Cộng các phòng ban lại thì bạn có tổng chi phí quỹ thưởng, vận hành, nghiệp vụ.

Chi phí giá vốn.

Chi phí khác.

Vậy rõ ràng lấy Doanh thu – Chi phí cho hoạt động – Chi phí giá vốn – Chi phí khác = Lợi nhuận.

Lợi nhuận này là lợi nhuận trước thuế.

Sau khi có lợi nhuận rồi, giả sử bạn mang đi đầu tư. Lúc này dòng tiền thật (tiền còn trong quỹ của bạn) sẽ được tính bằng: Tồn đầu + Lợi nhuận – Khoản đầu tư = Dòng tiền thực của từng tháng.

Ví dụ trên cho thấy để vận hành được một doanh nghiệp không chỉ có giá bán và số lượng hàng hóa thì sẽ ra doanh thu, mà còn có các khoản khác như công nợ, doanh thu phát sinh, các loại chi phí, quỹ đầu tư,…

Nhà quản trị là người phải kiểm soát được tất cả, và CCSC Bộ điều khiển sức khỏe trung tâm doanh nghiệp sẽ giúp nhà lãnh đạo kiểm soát được điều này một cách hiệu quả và dễ dàng hơn theo từng tháng.

Vì sao gọi CCSC là Bộ điều khiển sức khỏe trung tâm doanh nghiệp?

Vì CCSC điều khiển toàn bộ hoạt động doanh nghiệp thông qua tài chính, giúp bạn biết rõ bạn làm bao nhiêu tiền, tiêu đi mất bao nhiêu và bạn còn lợi nhuận bao nhiêu.

CCSC kiểm soát dòng tiền và tài chính doanh nghiệp

Nhưng có lợi nhuận, gắn với công nợ thì cuối cùng thật sự tiền của bạn còn bao nhiêu trong quỹ của từng tháng.

Doanh nghiệp cũng giống như cơ thể người. Nếu kiểm soát được dòng tiền về trong hiện tại (lượng máu được lưu thông tốt) có nghĩa doanh nghiệp khỏe.

Nếu doanh nghiệp có máu (tài chính) đủ nhưng bị mất máu từ từ, nghĩa là lợi nhuận âm thì doanh nghiệp có nguy cơ sẽ chết từ từ.

Nhưng nếu có lợi nhuận rất cao mà dòng tiền bị gãy có nghĩa doanh nghiệp đang bị thương và mất máu đột xuất dẫn đến không đủ máu, mặc dù tất cả các bộ phận khác đều khỏe thì sẽ khiến doanh nghiệp bị đột tử và sụp đổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

English EN Vietnamese VI
0389.256.595