Bạn là GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT – Bạn có đang gặp phải những vấn đề này?

» Hệ thống quy trình vận hành sản xuất, chiến lược sản phẩm, đánh giá nhà cung cấp, mua hàng có quá nhiều lỗ hổng.

» Không có quy trình sản xuất rõ ràng.

» Nhân viên của bạn làm việc lộn xộn, thiếu trách nhiệm.

» Bạn loay hoay khi xây dựng quy trình để chuyển giao toàn bộ tinh hoa, kiến thức, dữ liệu cho nhân viên mới.

» Hiệu quả và năng suất làm việc của nhân viên thấp.

» Bạn mong muốn chuẩn hóa hoàn thiện cơ cấu và định biên nhân sự.

» Tỷ lệ sản phẩm lỗi hòng nhiều, khó kiểm soát được chi phí sản xuất.

» Bạn loay hoay tìm kiếm các phương án cải tiến, gia tăng năng suất lao động.

» Bạn đang quản trị kiểm soát hành vi, chưa biết làm thế nào để chuyển sang cách quản trị kiểm soát mục tiêu.

» Doanh nghiệp quản lý sản xuất và các chức năng khác một các rời rạc, không tối ưu, gặp nhiều sự cố trong việc tổ chức sản xuất, quản lý tồn kho, dịch vụ khách hàng, hiệu quả chi phí,…

Thấu hiểu nỗi đau của các Giám đốc sản xuất, Học viện CEO Hà Nội mang đến cho bạn một GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN: “Chương trình Giám đốc sản xuất 4.0”

       VIDEO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

 

Ai nên tham gia chương trình này

HỌC ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ LÀM VIỆC

Giám đốc vận hành sản xuất

HỌC ĐỂ THẨM ĐỊNH

Giám đốc điều hành, Chủ tịch HĐQT

HỌC ĐỂ THĂNG TIẾN

Quản đốc sản xuất

mục tiêu chương trình

» Chuẩn hóa hệ thống quy trình vận hành sản xuất từ chiến lược sản phẩm, thiết kế, đánh giá nhà cung cấp, mua hàng, sản xuất để ra thành phẩm

» Chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm nâng cao chất lượng sản xuất và tìm được lỗ hổng trong dây chuyền sản xuất để tối ưu bằng hệ thống kiểm soát: Quản lý chất lượng; Giám sát kỹ thuật; KCS.

» Biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự cho 1 nhà máy, vai trò của từng phòng ban trong hệ thống.

» Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và DN, giúp lãnh đạo có cuộc sống cân bằng để hạnh phúc.

» Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng “Cơ chế khoán toàn diện”.

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

GIAI ĐOẠN 1

giai đoạn I

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

» Luồng luân chuyển thông tin và triển khai hệ thống sản xuất

» Mục tiêu và chức năng của Giám đốc Sản xuất

» Danh mục các kỹ năng cần trang bị

XÂY DỰNG TÀI LIỆU QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

» Xây dựng chiến lược sản phẩm

» Xây dựng công thức tính giá vốn

» Xây dựng hệ thống hạn mức tài chính

» Xây dựng công thức định giá bán

» Xây dựng CCSC nhà máy/năm

» Xây dựng danh mục hạn mức

» Xây dựng danh mực định mức

» Xây dựng công thức khấu hao

» Xây dựng CCTC và mô tả công việc

» Các phương pháp tính lương/ thưởng & ứng dụng

» Xây dựng công thức tính giá trị doanh nghiệp

» Mẫu báo cáo quản trị

XÂY DỰNG HỆ THỐNG VẬN HÀNH

» Xây dựng quy trình vận hành, giám sát & hệ thống báo cáo các phòng ban tuần/ tháng/ năm phục vụ quản trị vận hành và quản trị hiệu quả doanh nghiệp

» Kỹ năng tuyển dụng nhân sự cấp trung

» Kỹ năng truyền thông nội bộ

» Kỹ năng phân tích báo cáo và tìm vấn đề

» Kỹ năng họp giao ban

» Tối ưu giá vốn và lựa chọn giải pháp phù hợp

GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN 2

GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

» Kiểm soát giá trị hữu hình

» Kiểm soát giá trị vô hình

» Định giá doanh nghiệp

GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

» Công thức tính lợi nhuận doanh nghiệp

» Các phương pháp gia tăng giá trị doanh nghiệp, phân tích và
lựa chọn

NGƯỜI CHUYỂN GIAO

Ông Ngô Minh Tuấn

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.

» Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.

» Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung.

» “Khám và chữa bệnh” cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Ông Phan Đức Tuệ

» Phó Chủ Tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc Tập Đoàn CEO Việt Nam Holding

» Chủ tịch HĐQT Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam Holding

» Chủ tịch HĐQT Hệ thống Giáo dục CEO Việt Nam Highschool

» Ông Phan Đức Tuệ với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị các doanh nghiệp, tập đoàn đa ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp hệ thống sản xuất.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ LỚP HỌC

Cảm nhận của khách hàng