Học viện CEO Việt Nam Global được ra đời năm 2015 trên cơ sở lấy giá trị đào tạo, huấn luyện làm cốt lõi và mong muốn trở thành thương hiệu được doanh nhân yêu quý và tin tưởng nhất Việt Nam.

SỨ MỆNH HỌC VIỆN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Nâng đỡ khởi nghiệp & Kiến tạo cộng đồng doanh nhân thành công, hạnh phúc, an lạc.

Các dịch vụ cơ bản: 

  Cung cấp các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về chiến lược, quản trị, kinh doanh, tài chính, nhân sự và vận hành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Cung cấp các gói đào tạo inhouse và tư vấn quản trị, cấu trúc, đóng gói chuyên sâu theo đặt hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp Việt, kết nối Doanh nghiệp khởi nghiệp và Nhà đầu tư.

  Xây dựng cộng đồng doanh nhân Việt Nam, kết nối các cơ hội giao thương, cơ hội đầu tư.

CVG ra đời như 1 giải pháp nâng tầm doanh nghiệp, với ý nghĩa lớn lao này, Học viện không ngừng hoàn thiện về hệ thống nhân sự, tìm kiếm, phát triển và nâng cấp các sản phẩm trở lên hoàn thiện nhất cho cộng đồng doanh nhân trong nước và hướng tới cộng đồng doanh nhân quốc tế, là lựa chọn tin cậy cho mọi doanh nhân.